فرصت های شغلی

هیچ مرزی نیست، آماده‌اید؟

رُساکالا فقط یک شرکت نیست. رُساکالا یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! ما در رُساکالا به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می‌دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با هم‌کاری، سخت‌کوشی، انضباط و دوستی و هم‌دلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای خانواده‌ی رُساکالا ، جزو به‌ترین‌های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان‌طور که شما برای موفقیت رُساکالا تلاش می‌کنید.

در شرایط بحران همه‌گیری کرونا، تلاش برای حفظ سل‍امت جامعه و عبور از این معضل جهانی مسئولیت همه‌ی ماست. از ابتدای شیوع کرونا، رُساکالا رویکردهای جدیدی پیش گرفته تا از حفظ سلامت همکاران و افرادی که مایل هستند مسیر شغلیشان را در رُساکالا دنبال کنند، اطمینان حاصل کند. در همین راستا شرایطی را ایجاد کرده‌ایم که تا انتهای این بحران، مصاحبه‌های شغلی حضوری را تا حد امکان با مصاحبه‌های آنل‍این جایگزین کنیم.


ارزش‌های ما در رُساکالا

مشتری محوری

o       به بهینه‌سازی تجربه‌ی مشتری توجه فوق‌العاده‌ای می‌کنیم

o       مبتنی بر داده‌ها فکر و اقدام می‌کنیم

 

اشتیاق برای تعالی

o       بلندپرواز و مرزشکن هستیم.

o       مشتاقیم که چابک بمانیم و به‌سرعت هم یاد بگیریم.

o       با آغوشِ باز از تغییر و تحول استقبال می‌کنیم.

o       منتقد شماره‌ی یک خودمان هستیم.

o       باهوش و خلاق هستیم.

 

کار گروهی

o       به صداقت و شفافیت باور داریم.

o       می‌دانیم که برای ایجاد اعتماد باید آن را خودمان بسازیم.

o       نگاه متفاوت داشتن مانع از تعهد ما نمی‌شود.

o       ما همواره به‌دنبال ارتباط مؤثرتر هستیم.

o       برای ایجاد بهترین تیم، بهترین‌ها را جذب می‌کنیم.

o       همواره مشتاقیم شبکه‌ی ارتباطی خود را گسترش دهیم و از آن بهره‌ بگیریم.

 

نتیجه‌‌گرایی و رویکرد سازنده

o       به‌نتیجه رساندن کار اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ما دارد.

o       با ژرف‌نگری به‌ مسائل می‌پردازیم.

o       پیش‌قدمی، مسئولیت‌پذیری و تعهد از ویژگی‌های بارز ماست.

o       بهره‌وری درست از کلیه‌ی منابع مالی و غیر مالی برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

o       الگوی عملی یکدیگر هستیم.

o       در عین وابستگی حداقل به‌یکدیگر، با هم بسیار هم‌سو و هم‌مسیر هستیم.